Sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa dành cho trẻ do Centrum (Mỹ) sản xuất dưới dạng siro giúp tăng cường hệ tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Sản phẩm đặc biệt dành cho trẻ biếng ăn, chậm lớn, còi xương, kích thích trẻ ăn ngon miệng, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng ở trẻ nhỏ.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.