Gồm các dòng sản phẩm hỗ trợ tăng chiều cao đến từ Úc và Nhật Bản. Các sản phẩm tăng chiều cao được cấp phép và lưu hành rộng rãi, được nhiều người tin dùng. Sử dụng đúng liệu trình theo khuyến cáo để đạt được hiệu quả tăng chiều cao tối ưu.